China Cup Team Tournament 2016

Berlin, Germany, 30th April - 1st May 2016

12 city and other teams in 2 groups, split by strength. 45 minutes plus Fischer overtime.

This was the 7th China Cup and was held alongside the 2nd European Grand Slam.

Results Group A

No Team/Players      Gr 1 2 3 4 5 Score Wins R1   R2   R3   R4   R5   

1. Bonn                  4  12  +4(2)  +5(3)  +3(3)  -2(1)  +6(3) 
  Andrii Karvets    6d 1 1 1 0 1
  Lukas Kraemer     6d 1 1 1 0 1 
  Jonas Welticke    5d 0 1 1 1 1
2. Leipzig                 4   9.5 +5(2)  +3(2.5) +6(2)  +1(2)  -4(1)
  Xu Yin        6d 1 1 1 1 1
  Zhang Yi       5d 1 1 1 1 0 
  Li Dixin       5d 0 = 0 0 0 
3. Strasbourg               3   6.5 +6(2)  -2(0.5) -1(0)  +4(2)  +5(2) 
  Thomas Debarre    6d 0 0 0 1 0
  Antoine Fenech    5d 1 0 0 1 1 
  Martin Ruzicka    4d 1 = 0 0 1 
4. Surprise                2   7  -1(1)  +6(2)  -5(1)  -3(1)  +2(2)  
  Manja Marz      3d 0 0 0 0 0 
  Natalia Kovaleva   5d 0 1 1 - 1
  Zhao Pei       6d - 1 - 0 1
  Li Yue        5d 1 - 0 1 -
5. Hamburg                 2   6  -2(1)  -1(0)  +4(2)  +6(2)  -3(1) 
  Lukas Podpera     7d 0 0 1 1 1 
  Stefan Kaitschick   5d 0 0 0 1 0
  Matias Pankoke    4d 1 0 1 0 0
6. Berlin                 0   4  -3(1)  -4(1)  -2(1)  -5(1)  -1(0) 
  Johannes Obenaus   5d 1 1 0 0 0 
  Michael Palant    5d 0 0 0 0 0
  Bernd Schuetze    4d 0 0 1 1 0

Results Group A

No Team/Players      Gr 1 2 3 4 5 Score Wins R1   R2   R3   R4   R5   

1. Berlin Another Team           4  12.5 -2(1)  +4(3)  +6(3)  +3(3)  +5(2.5) 
  Johannes Gast     4d 0 1 1 1 1
  Nils-Ole Timm     3d 0 1 1 1 1 
  Michael Budahn    4d 1 1 1 1 =
2. Berlin FL                3   8.5 +1(2)  +5(2)  -3(1)  -4(1)  +6(2.5)
  Alexander Kurz    3d 1 0 0 0 =
  Arved Pittner     2d 1 1 0 0 1 
  Uwe Hadlich      1k 0 1 1 1 1 
3. EGF                   3   8  +5(2)  +6(3)  +2(2)  -1(0)  -4(1) 
  Lorenz Trippel    1d 1 1 1 - 0
  Vivian Scheuplein   1d 0 1 - 0 1 
  Andreas Urban     2k 1 1 1 0 0 
  Martin Stiassny    3k - - 0 0 -
4. Meerbusch                3   6  +6(2)  -1(0)  -5(0)  +2(2)  +3(2)  
  Bernd Radmacher    4d 1 0 0 1 1 
  Niels Schomberg    2d 1 0 0 1 0
  Karen Schomberg    3k 0 0 0 0 1
5. Prague                 2   7.5 -3(1)  -2(1)  +4(3)  +6(2)  -1(0.5) 
  Petr Kouba      3d 0 1 1 1 0 
  Adriana Tomsu     1d 1 0 1 1 0
  Frantisek Caha    2k 0 0 1 0 =
6. Amsterdam                0   2.5 -4(1)  -3(0)  -1(0)  -5(1)  -2(0.5) 
  Marika Dubiel     2d 0 0 0 0 = 
  Han Ellenbroek    5k 0 0 0 0 0
  Harry van der Krogt  1d 1 0 0 1 0